Děti v naší MŠ během zimy navštívila dvě divadélka: 16. ledna Hugo Fugo s legračním představením Jak jíst zdravě, 6. února divadlo Malvína s pohádkou O Smolíčkovi. Ale za kulturou jsme také cestovali: 9. prosince do Divadla Lubomíra Lipského v Pelhřimově na představení Vánoční diamant a 24. února do Horáckého divadla v Jihlavě na pohádku O Perníčkovi.

Děti nemyslí ale jen na sebe. Před Vánoci se uskutečnilo tradiční nadělování zvířátkům do krmelce a za odměnu k nám do MŠ 19. prosince také zavítal Ježíšek a dětem nadělil spoustu krásných nových her a hraček v rámci Oslavy Vánoc. Zimu jsme si užili jak se patří, přestože letos nebyla příliš štědrá na sníh. Při denních vycházkách jsme pozorovali přírodu, krmili ptáčky a kachny.

Nyní už se těšíme na příchod jara – pozorujeme zahrádky a první kvítka sněženek a talovínů. Také nás čeká 24. března den otevřených dveří, a to nejen pro rodiče stávajících dětí, ale i pro ty, kteří pro příští školní rok přemýšlejí, jakou školku bude jejich dítko navštěvovat.

Kromě úzkého sepětí s přírodou, která nás zde obklopuje a do níž s dětmi chodíme téměř denně, nabízíme klidné prostředí dvou tříd (tří až čtyřletých Broučků a čtyř až šestiletých Medvídků) s individuálním přístupem k jednotlivým dětem, dále fungující primární logopedickou prevenci pro děti s vadami řeči, vlastní tělocvičnu s cvičením na nestabilních pomůckách jako jsou míče a dynairy.

Prostředí naší MŠ se v posledních letech velmi vylepšilo: byl vyměněn nábytek v obou třídách, zrekonstruované obě dvě umývárny, proběhla výměna oken i zateplení budovy. V současné době je naším zřizovatelem pořizován 3Dpanel, což je pojízdná alternativa interaktivní tabule a též máme zažádáno o dotaci na rekonstrukci školní zahrady. Pro příští školní rok se nám uvolní pár postýlek a tak srdečně zveme všechny případné zájemce k nahlédnutí. Bližší informace na našich internetových stránkách nebo přímo telefonicky.

Těšíme se na vás.

Kamila Novotná,

vedoucí učitelka,

MŠ Božejov