Přírodní památka Nyklovický potok je situovaná jihovýchodně od obce Nyklovice v katastru Velké Tresné. Na ploše 11,74 hektaru se rozkládá krajina, která je domovem pro množství vzácných druhů flóry a fauny. Mezi její nejcennější poklady patří rozlehlé populace bledule jarní.

Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1990 s cílem ochránit zbytky vlhkých luk, nivních lesů a meandrující tok Nyklovického potoka (Hodonínky) s jeho břehovými porosty. Důvodem je nejen estetická hodnota krajiny, ale především vysoká biodiverzita, kterou lokalita nabízí.

Osmnáctiletý řidič narazil u u Martinic s autem do stromu.
Mladý řidič u Martinic narazil s BMW do stromu. Zranil se i spolujezdec

Geologický podklad tvoří horniny poličského a letovického krystalinika, zejména dvojslídé a biotitické pararuly, na kterých vznikly glejové půdy a kambizemě. Tyto podmínky společně s pravidelným kosením lučních porostů, které probíhá od roku 1996, vytvářejí ideální podmínky pro rozvoj specifické flóry a fauny.

Břehy potoka zdobí olše lepkavá a vrba křehká, zatímco v keřovém patře dominuje kalina obecná a vrba popelavá. Podrost je domovem pro mnoho druhů rostlin, jako jsou ostřice prodloužená, prvosenka jarní, kokořik mnohokvětý či kozlík výběžkatý. Vzácně se zde vyskytuje i lýkovec jedovatý.

Velkou pozornost si zaslouží i populace bledule jarní (Leucojum vernum). Během března je možné pozorovat tisíce až desetitisíce kvetoucích jedinců této jedovaté rostliny, která je charakteristická svými bílými květy s žlutou až zelenou skvrnou na okvětních lístcích.

Místo hlíny a pole bude v Bystřici nový supermarket.
V Bystřici nad Pernštejnem vznikne další supermarket. Víme, který to bude

Nyklovický potok a jeho okolí představují nejen významnou přírodní památku, ale také místo, kde se můžeme poučit o ekosystémech, biodiverzitě a významu ochrany přírody. Je to oáza klidu a krásy, která připomíná, jak důležité je chránit naše přírodní dědictví pro budoucí generace.