„Děkujeme všem, kteří se koncertu zúčastnili a tím podpořili naši paliativní péči. Výtěžek použijeme na nákup zdravotnické techniky a pomůcek jako jsou koncentrátory kyslíku nebo elektricky polohovatelná lůžka,“ přiblížila Tereza Mašková z oddělení paliativní péče s tím, že lidé mohou paliativní péči podpořit na www.darujme.cz nebo pomocí uvedeného QR kódu.

Předvánoční koncert s sebou přinesl unikátní zážitek, kdy kouzelný hlas Zuzany Kohoutové doslova očaroval přítomné posluchače. „Jsem velmi ráda, že jsem mohla toto vystoupení zrealizovat. Velké poděkování patří ladiči pian panu Janu Liškovi, který zcela zdarma přijel do Pelhřimova a naladil mi klavír. Poděkování patří městu Pelhřimovu a jmenovitě místostarostům panu Jarošovi a panu Kratochvílovi,“ sdělila Zuzana Kohoutová.

Bc. Alexandra Knapová, tisková mluvčí

Nemocnice Pelhřimov