Lidé se před místní hasičskou zbrojnicí sešli dvě hodiny po poledni. Vedle pokřtění nového automobilu si přítomní mohli prohlédnout hasičárnu, kde viděli například poháry a archivní fotografie. O další program se postarala kapela Hudba pro vás.

Pořizovací cena byla přes 1,6 milionu korun. Město zaplatilo necelých osm set šedesát tisíc korun, zbytek zaplatily dotace.