Prostřednictvím inspiračních kartiček se rozvinula komunikace účastníků. Velmi otevřeně všichni sdíleli své pocity a myšlenky, které je na pouť přivedli i které souviseli s tématem Adventu. Tato otevřenost vytvořila bezprostřední atmosféru celé pouti s chutí pomoci druhému či být dobrým společníkem ve vzájemných rozhovorech.

Naši cestu jsme vedli přes údolí Týnského potoka do židovské čtvrti. Rozsáhlými znalostmi nás velmi obohatil jeden z účastníků, páter Peňáz. Velmi poutavě a zaujatě nás vtáhl do židovské historie a života. Seznámil nás mimo jiné s účelem a symbolikou různých staveb, kolem kterých jsme procházeli.

Pouť jsme propojili s chráněnou kavárnou Vrátka, která zaměstnává lidi s postižením. Ohřáli jsme se, vychutnali si výborné dezerty a nápoje a poté jsme vstoupili do zadní synagogy na komentovanou prohlídku. Opět se nám dostalo skvělého výkladu o životě Židů. Měli jsme možnost si prohlédnout i dobově zařízený dům Seligmana Bauera.

Naše další cesta pokračovala židovskou čtvrtí dále k židovskému hřbitovu a následně zpět do Třebíčského centra. V závěrečném kruhu jsme opět zhodnotili pocity a prožitky účastníků. Ukázalo se, že pouť zafungovala jako opravdový čas zastavení a zamyšlení v každodenním shonu. Někoho přiměla k přehodnocení svých potíží při poznání toho, jakými potížemi prochází někdo jiný. Někoho vrátila do dětství a ke svým předkům. Někomu přinesla mnoho nových poznání a vědomostí. Všechny nás velmi inspiroval židovský odkaz tím, jak se tento národ dokázal vždy znovu vzchopit a nést dále své zásady a svou víru.

Je-li Advent časem zastavení a soucitu s druhými, pak toto naplnila pouť vrchovatě. Realizace této akce mohla proběhnout díky podpoře Nadačního fondu pro Pelhřimovsko. Za to děkujeme.

Za Kruhcentrum, z.s., Bc. Ivana Kmochová