Žáci čtvrtých tříd tentokrát vyrazili na Valchu u Počátek. Zde objevili kouzelný kout Vysočiny. „Při hrách v lese, soutěžích na hřišti a při budování příbytků pro skřítky si ani nevzpomněli na své rodiče,“ říkají Ivana Karlová a Marie Nehasilová.

Večer si připravili zábavná vystoupení a soutěže. Svou odvahu dokázali při večerní procházce k blízkému rybníku. Druhý den vyrazili hned po ránu na cestu za hastrmanem, zdolávali překážky v lese a po návratu opět soutěžili na hřišti. Užili si krásné dva dny v přírodě a už se těší na další akce se spolužáky.

Šesťáci letos zamířili na Trnávku, kde je čekal nabitý třídenní program.

„Zařadili jsme hry podporující vzájemné poznání účastníků, týmovou spolupráci, tvořivé aktivity, komunitní kruhy, nízké lanové překážky a nechyběla ani závěrečná diskotéka. Akci bych zhodnotil velmi kladně. Žáci se aktivně a s chutí zapojovali do všech činností,“ neskrývá spokojenost učitel základní školy Martin Koukol a připojuje se i jeho kolega Jiří Bartoška.

„Jako třídním učitelkám nám adaptační kurzy velmi pomáhají. Děti více poznáme a prostřednictvím různých aktivit, které s žáky podnikáme, získáme přehled o fungování našich nových tříd,“ dodávají Milena Havlová a Helena Heřmánková.

Za ZŠ Komenského 1465 Pelhřimov třídní učitelky 4. a 6. ročníků