duben 2007 duben 2006

celkem DN 79 celkem DN 98
usmrceno 1 usmrceno 1
těžce zraněno 4 těžce zraněno 4
lehce zraněno 7 lehce zraněno 6
škoda 3.426.000 Kč škoda 5.183.000 Kč

Příčiny:

nepřim.rychlost 10 nepř.rychlost 14
nedání přednosti 9 nedání př. 11
nespr.předjíždění 4 nespr.předj. 1
nespr.zp. jízdy 10 nespr.zp.j. 22
ostatní 46 ostatní 50
z toho pod vlivem 10 pod vlivem 5